Arbetsglädje! Må och prestera bättre - på samma gång!

Att skapa såväl arbetsglädje som produktivitet handlar om att optimera, inte maximera. Arbetsglädje förutsätter engagerade medarbetare. Att välja att vilja skapar en känsla och den känslan har en förmåga att smitta.

I förändringstider ställs stora krav på alla i organisationen, både ledare och medarbetare. Den oro många känner påverkar såväl arbetsklimat som lönsamhet. Hur gör man för att hålla kvar motivationen i hela organisationen?

All form av organisationsutveckling handlar om personlig utveckling. Utveckling är inte alltid bekväm, men en förutsättning för att nå dit vi vill. När kulturen och strukturen i organisationen är i samklang, frigörs krafter för att prestera – tillsammans!
 En ändamålsenlig kultur är det som skapar lust och glädje på arbetsplatsen. Kultur är känslor. Ju komplexare tillvaron blir, desto subjektivare blir människan. Vilken kultur har ni i er organisation? Hur synliggör ni den?

Christer Olsson har en unik förmåga att sätta fingret på det vardagliga samspelet mellan människor, på ett sätt som inspirerar, manar till eftertanke, och inte minst till handling.

Ny föreläsning med Christer Olsson, en uppföljning till den ständigt utsålda Arbetsglädje – ett annat ord för effektivitet. Christer talar om hur organisationens yttre attraktivitet och inre effektivitet måste samspela för att skapa såväl arbetsglädje som kund- och affärsnytta.

Ur innehållet:
•Hur reagerar du vid förändringar? Hur reagerar dina arbetskamrater?
•Motivation och inspiration istället för stress och konflikter
•Struktur x Kultur = Effektivitet
•Optimera, inte maximera
•Utveckling vs. Avveckling
•Att välja att vilja

För bästa resultat: Ta med hela teamet. Efter föreläsningen får ni ett material att arbeta vidare med.
För mer information om orter och för att beställa biljetter klicka här

Arbetsglädje!
Christer Olsson

Storsjöteatern
 

 18 november 13:00 - 16:00

   Frököp: 695 kr/pers ex moms. Fika ingår. Kom 5 personer - betala för 4!